πŸš€ Create, maintain, and interact with Xcode projects at scale

Issues looking for funding

#3287 opened in tuist/tuist

2
Fund

#5543 opened in tuist/tuist

4
Fund

#1020 opened in tuist/tuist

1
Fund

#6163 opened in tuist/tuist

3
Fund

#5827 opened in tuist/tuist

1
Fund

#1157 opened in tuist/tuist

3
πŸ‘1
Fund
Link failures depending on Datadog
type:bug
needs-reproduction

#6164 opened in tuist/tuist

2
Fund

#6107 opened in tuist/tuist

2
Fund

#5282 opened in tuist/tuist

2
Fund

#6143 opened in tuist/tuist

1
Fund
4
πŸ‘1
Fund
1
Fund
Add target app icon badge feature
type:enhancement
type:need/problem

#6131 opened in tuist/tuist

2
πŸ‘1
Fund

#6081 opened in tuist/tuist

2
πŸ‘2
Fund

#6149 opened in tuist/tuist

1
Fund
8
Fund

#5982 opened in tuist/tuist

5
πŸ‘1
Fund

#6171 opened in tuist/tuist

1
Fund
CreatorTuist
Stars4.2k
LicenseMIT License
RepositoryGitHub
Websitetuist.io